Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakképző Iskola

Felnőttek általános iskolája, gimnázium, szakgimnázium, szakképző Magyarhertelend T: 06/72-390-803 e-mail: brazaygimi@gmail.com

A Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola


Pedagógiai Program

Tartalomjegyzék

1.Bevezetés                                                                                                           6                                                                                                                              

1.1 Az iskola bemutatása                                                                                       6

1.2 Az oktatás-nevelés szerkezeti felépítése                                                          7                                                                    

2 Nevelési program                                                                                                 9                                                                                                                   

2.1 Az iskolában folyó nevelő oktató munka                                                       10                                                                  

2.1.1 Pedagógiai alapelvek                                                                                     10

2.1.2. Pedagógiai célok, feladatok                                                                         11                                                                  

2.1.2.1.  Gimnázium                                                                                                15

2.1.2.2. Szakképzés                                                                                                 16

2.1.2.3. Felzárkóztató                                                                                             17

2.1.2.4. Általános iskola felnőtt tagozat                                                                18

2.1.2.5. Gimnáziumi felnőttoktatás                                                                       18

2.1.3. Eszközök, eljárások                                                                                      19

2.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok                           22                                          

2.2.1 Iskolánk személyiségfejlesztésével kapcsolatos célkitűzései                       22                               

2.2.2 A személyiségfejlesztés színterei és eljárásai                                    23                                                      

2.2.2.1  Erkölcsi ismeretek                                                                                     23

2.2.2.2. Családi és közösségi kapcsolatok                                                             23                                                                             

2.2.2.2.1. Családdal való kapcsolattartás                                                              23

2.2.2.2.2. Közösségi kapcsolatok támogatását fejlesztő feladatok/ Diákönkormányzat 24                   

2.2.2.2.3. A másság elfogadása, fontos kritériuma a személyiségfejlesztésnél   24                   

2.2.2.2.4. Testi -lelki egészség megőrzésére történő felkészítés                            24

2.2.2.2.5. Bűnmegelőzés                                                                                         25

2.2.2.2.6. Drogprevenció                                                                                        25

2.2.2.2.7. Fogyasztóvédelmi nevelés                                                                      26                              

2.2.3. A kultúrált közlekedésre nevelés                                                                 26                                                                                                                 

2.2.4. Erőszakmentes konfliktuskezelés                                                                26

2.3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok                                                  26       

2.4. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 27

2.5. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek                        27                              

2.6. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok                                 28                                          

2.7. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok     29                   

2.8. Szociális hátrányok enyhítő tevékenységek                                                   30                                                                  

2.8.1. Tanulmányi és szociális ösztöndíjak                                                30                   

2.8.2. Szociális hátrányokat enyhítő segítő tevékenység                                      31                                          

2.9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 31  

2.10. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái                         31

3 Helyi tanterv                                                                                                        32                                                                                                                 

3.1 Tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok, tananyag és követelmény                                                                                                                  32

3.2.      Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele kötelezettségét.                                                                                                        32

 

3.3. Az iskola magasabb évfolyamba lépés feltételei                                            33                   

3.4 Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások                                                34                   

3.4.1 Az írásbeli beszámolók a tanulók tudásában, értékelésében betöltött szerepe és súlya                                                                                                                        34                                                                                                                                        

3.4.2 Az írásbeli beszámoltatások formái, szerepe és rendje                              34                                          

3.4.3.   Az értékelés menete                                                                                    35

3.4.3.1. Magatartás, és szorgalom bírálata                                                           35

3.4.3.1.1. A magatartás elbírálásának szempontjai                                              35

3.4.3.1.1.1. Fokozatok                                                                                            36

3.4.3.2. Szorgalom elbírálásának szempontjai                                                     36

3.4.3.2.1. Fokozatok                                                                                               37

3.4.3.3. Szaktárgyi teljesítmény bírálat                                                                 37

3.4.3.3.1. Érdemjegyek általános követelményrendszere, szóbeli beszámoltatáskor 38          

3.4.4. Értékelési eljárások                                                                                      38                                                                             

3.5. Moduláris oktatás értékelése és minősítése                                                    41

3.5.1. Az érdemjegyek általános követelményrendszere szóbeli beszámoltatáskor 41

3.5.2. Az érdemjegyek általános követelményrendszere gyakorlati tantárgyaknál 42

3.6. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai                                                                                                               42       

3.7. Vizsgakövetelmények                                                                                      43                                                                                                     

3.7.1. A középszintű érettségi vizsga témaköre                                                    43                                                                  

3.7.2. A szakmai vizsgák témakörei                                                                      43                                                                             

3.8. A nemzeti-etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti-etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag.      43

3.9. Fizikai állapot méréséhez szükséges módszerek                                           44

3.10. Szakiskola szakmai programja                                                                    44

4. Egészségnevelés program                                                                                   44                                                                  

5. Környezeti nevelés programja                                                                           44

5.1 Személyi feltételek                                                                                            45

5.2. Iskolán belüli együttműködés                                                                         45       

6. Képzések                                                                                                             46

7. Hagyományok ápolása                                                                                       47

7.1 Iskolai programjaink                                                                                       47

8. Kommunikáció                                                                                                   48                                                                              

Záródokumentumok                                                                                              48

9. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések                           48

9.1. A pedagógiai program érvényességi ideje                                                     48

9.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata                                         48

9.3. A pedagógiai program módosítása                                                                49

9.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala                                           50

9.5. A pedagógiai program elfogadásának dokumentumai                                50

Fenntartó véleménye                                                                                              51
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 48
Heti: 352
Havi: 1 147
Össz.: 242 688

Látogatottság növelés
Oldal: PEDAGÓGIAI PROGRAM
Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakképző Iskola - © 2008 - 2018 - brazaygimi.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: általános iskola befejezése felnőtteknek 2018 budapest - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »